Thiết bị giám sát an ninh thông tin


:

- Hệ thống giám sát/tình báo, chống giám sát và trinh sát điện tử
- Hệ thống giám sát mạng GSM/CDMA, vệ tinh
- Các hệ thống dò quét an ninh, hệ thống 

Facebook Chat