THIẾT BỊ VIỄN THÔNG

  • Image Format

    TRIỂN LÃM QUỐC TẾ VIỄN THÔNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN ICT COMM

    TRIỂN LÃM QUỐC TẾ VIỄN THÔNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN ICT COMM 2017 THỜI GIAN: NGÀY 7-9 THÁNG 6 NĂM 2017

  • Image Format

    Thiết bị truyền dẫn và liên kết dữ liệu dung lượng cao

    Thiết bị truyền dẫn và liên kết dữ liệu dung lượng cao trên cáp đồng/dây điện thoại dã chiến P3/P4/P2

Facebook Chat