Thiết bị đo nguồn quang LS 830 FTTX - OPTOKON


:


LS 830 FTTX là thiết bị đo Nguồn quang được thiết kế để đồng thời kiểm tra ba bước sóng của nguồn quang đặc biệt trong các dự án FTTx. Nó kết hợp bước sóng 1310nm, 1550nm và 1490nm tại một cổng đầu ra. Khi kết hợp với PM 830 và đồng hồ điện FTTX nó cho phép đồng loạt đo lường và hiển thị tất cả ba bước sóng. Nếu cần thiết có thể để đo lường tại một hoặc hai bước sóng.

Facebook Chat