:

THIẾT KIỂM TRA NHANH NHIỆT ĐỘ CƠ THỂ NGƯỜI - DM60-W1

Khoảng cách xa, diện tích rộng, sàng lọc chính xác và nhanh chóng

  • Báo động nhiệt độ bất thuờng đa điểm, dữ liệu đo nhiệt độ có thể được tìm thấy
  • Sàng lọc nhanh không tiếp xúc, tránh lây nhiễm chéo
  • Hiệu chỉnh thông minh bề mặt cơ thể , ghi liên tục, tự động chụp báo động.
     

Facebook Chat