THIẾT BỊ CHUYÊN DÙNG

  • Image Format

    DM60-W1

    THIẾT KIỂM TRA NHANH NHIỆT ĐỘ CƠ THỂ CON NGƯỜI DM60-W1

  • Image Format

    TE-W400H

    CÔNG CỤ SÀNG LỌC TỰ ĐỘNG NHIỆT ĐỘ CƠ THỂ NGƯỜI TE-W400H

Facebook Chat