THIẾT BỊ CHUYÊN DỤNG

  • Image Format

    Thiết bị liên lạc quang học LightSpeed™ B22

    Hệ thống liên lạc ngầm bằng quang học, không sóng vô tuyến (Non-RF)

Facebook Chat