THIẾT BỊ CHUYÊN DỤNG

 • Image Format

  DM60-W1

  THIẾT KIỂM TRA NHANH NHIỆT ĐỘ CƠ THỂ CON NGƯỜI DM60-W1

 • Image Format

  TE-W400H

  CÔNG CỤ SÀNG LỌC TỰ ĐỘNG NHIỆT ĐỘ CƠ THỂ NGƯỜI TE-W400H

 • Image Format

  Thiết bị liên lạc quang học LightSpeed™ B22

  Hệ thống liên lạc ngầm bằng quang học, không sóng vô tuyến (Non-RF)

Facebook Chat