MOT-500 OTDR MINI


:

MOT-500 DÒNG MÁY OTDR MINI


MOT-500 dòng máy Optical Time Domain Reflectometer (OTDR) là dòng máy đo thông minh thuộc thế hệ mới
để phát hiện các hệ thống truyền tin của sợi quang. Với việc phổ biến mạng quang được cài đặt ở các thành
phố và vùng nông thôn, việc đo lường sợi quang ngắn và phân tán; MOT-500 được thiết kế đặc biệt cho loại
ứng dụng đó. Nó kinh tế, có hiệu suất vượt trội.
MOT-500 được sản xuất với sự tỉ mẩn và cẩn thận, tuân theo các tiêu chuẩn quốc gia để kết hợp kinh nghiệm
phong phú và công nghệ hiện đại, chịu sự kiểm tra nghiêm ngặt về cơ khí, điện tử và quang học và đảm bảo
chất lượng; theo một cách khác, thiết kế mới làm cho MOT-500 thông minh hơn, nhỏ gọn và đa mục đích hơn
 

Facebook Chat