TRIỂN LÃM QUỐC TẾ VIỄN THÔNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN ICT COMM


:

contact banner

Tên triển lãm
Triển Lãm Quốc Tế Về Sản Phẩm, Dịch Vụ Viễn Thông, Công Nghệ Thông Tin Và Truyền Thông 2017
Chỉ đạo tổ chức:
Bộ Công Thương; Bộ Thông Tin và Truyền Thông; Bộ Khoa Học và Công Nghệ
Thực hiện:
Công ty Cổ phần ADPEX (ADPEX JSC); Hiệp hội Internet Việt Nam
Cục Phát triển Thị trường & Doanh nghiệp Khoa học và Công nghệ - Natec
Thời gian tổ chức:
Giờ mở cửa hàng ngày : Từ 09:30 – 17:00
Địa điểm tổ chức:
Trung tâm Hội chợ và Triển lãm Sài Gòn - SECC 
799 Nguyễn Văn Linh, Quận 7, TP. Hồ Chí Minh
Website : www.ictcomm.vn
Quy mô triển lãm : 10,000 m2

GIAN HÀNG TRƯNG BẦY SẢN PHẨM CÔNG TY SINH PHÚC: M12

Facebook Chat