:

CÔNG CỤ SÀNG LỌC TỰ ĐỘNG NHIỆT ĐỘ CƠ THỂ NGƯỜI TE-W400H

Hiệu chỉnh Vật đen theo thời gian thực, thuật toán đo nhiệt độ cơ thể có độ chính xác cao
 - Đo nhiệt độ chính xác hơn
 - Cải thiện đáng kể sự ổn định
 - Sàng lọc nhanh từ khoảng cách xa

Cấu hình

⇒ Sử dụng nguồn ngoài, làm việc 24h không nghỉ

⇒ Sàng lọc nhanh không tiếp xúc, tránh lây nhiễm chéo

⇒ Có màn hình ngoài, ghi hình ảnh liên tục

⇒ Thuật toán đo nhiệt độ cơ thể có độ chính xác cao
 

Facebook Chat